................           .....
  opus 12

Vladimir Lenin
Jozef Stalin
Georgi Malenkov
Nikita Chroesjtsjov
Leonid Brezjnev
Joeri Andropov
Konstantin Tsjernenko
Michail Gorbatsjov
Boris Jeltsin
Vladimir Poetin
Dmitri Medvedev
Vladimir Poetin
.

1917 - 1924
1924
- 1954
1953 - 1953
1953
- 1964
1964
- 1982
1982 - 1984
1984
- 1985
1985 - 1991
1991
- 1999
1999 - 2008
2008 - 2012
2012 - heden

.....................................


©2022 menno walsweer
 
 


....
Weemoed


.
           
         
   
             
             
   

.....

   
              libretto


       
     
Opus 12, een symfonisch gedicht waar ik begin 2022 aan begon te schrijven, heeft een wat zwaarmoedige toonzetting. De stemming werd onwillekeurig ingegeven door de weemoed waarmee wij thuis terugdachten aan de internationale ontspanning in de jaren negentig. Een periode van toenadering tussen de machtsblokken in de wereld. Hoe anders dan het huidige tijdsgewricht. Toen de gevreesde Russische broedermoord werkelijkheid werd, geraakte ook de muziek nog wat dieper in mineur. De voltooide compositie kreeg de titel ‘Weemoed over wat is geweest’, een verwijzing naar de voorbije ontspanning tijdens de periode van Gorbatsjov en Jelsin.

Voor Rita en mij zijn die optimistische jaren negentig onverbrekelijk verbonden met Berlijn. Het jaar dat Gorbatjov aantrad brachten wij onze zomervakantie door in de gedeelde stad. Het IJzeren Gordijn hing nog stevig aan de rails. In het libretto van oppus 12 zijn sfeerbeelden opgetekend van onze bezoeken aan Berlijn tijdens de optimistische jaren en de aanloop daarnaartoe. Hoewel het muziekstuk melancholiek stemt is het geschrift veeleer vrolijk dan droefgeestig. Er is geen stad ter wereld waar de toenmalige internationale ontspanning zulke ingrijpende gevolgen heeft gehad als in dit voormalige culminatiepunt van de Koude Oorlog. We zijn er in de loop van de jaren zo'n 20 keer geweest en zeggen Marlene Dietrich na:

Ich hab noch einen Koffer in Berlin
Deswegen muss ich nächstens wieder hin
Die Seligkeiten vergangener Zeiten
Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drinlink naar libretto